arrow La Empresa arrow Articul. angulares   lunes, 16 de mayo de 2022
 

Secciones

Articulaciones angulares Imprimir E-Mail


angulares.jpg

DE LA IMATGE SUPERIOR TREURE FOTO DE L'ESQUERRA i posar una altra en el seu lloc amb anella de seguretat....

REF. Modelos
A y AS
m
a
d1
d2
L2 sólo modelos A/AS
L3
Peso gr.
AS
L1 sólo
modelos
B/ BS
REF.Modelos
B y BS


              B08x4
A08M5
M5
22
8
M5
10,2 9 15 4 BS08x4
AS08M5               7,5 B08x7,5
                  BS08x7,5
                  B10x4,5
A10M6 M6 25 10 M6 12,5 11 25 4,5 BS10x4,5
AS10M6               8
B10x8
                  BS10x8
                  B13x5
A13M8 M8 30 13 M8 16,5 13 53 5 BS13x5
AS13M8               10 B13x10
                  BS13x10
                  B16x6
A16M10 M10 35 16 M10 20 16 104 6 BS16x6
AS16M10               13 B16x13
                  BS16x13
                  B19x12
A19M14 14x1,5 45 19 M14x1,5 28 20 221 12 BS19x12
AS19M14               18 B19x18
                  BS19x18

Fabricación bajo demanda de componentes o conjuntos especiales para automoción e industria.