arrow La Empresa arrow Juntas Bola Ranurada   lunes, 16 de mayo de 2022
 

Secciones

Juntas Universales con Bola Ranurada modelo L Imprimir E-Mail

 

juntas-universales-bola-ranurada.gif 

 

esquema2.jpg 
Aquest gráfic es el model L i LD falta també el dibuix del model TL 


REF. SIMPLE/DOBLE
D
L1
L2
L3
Kg. SIMPLE
Kg. DOBLE
Par.máx. estático Nm
L10 / LD10
10
14
28
40
0,015
0,02
12
L12/ LD12
12
16
32
46
0,020
0,03
20
L14 / LD14
14
18
36
52
0,0035
0,05
40
L16/ LD16
16
21
42
60
0,05
0,07
60
L18/LD18
18
24
48
68
0,07
0,1
90
L20/ LD20
20
27
54
76
0,09
0,14
130
L24/ LD24
24
30
6
87
0.15
0.24
200
L28/LD28
28
35
70
102
0.26
0.35
300
L32/LD32
32
40
80
117
0.36
0.52
450
L36/LD36
36
45
90
132
0.50
0.9
650
L40/LD40
40
50
100
147
0.74
1.00
950
L45/LD45
45
55
110
163
1.00
1.5
1300
L50/LD50
50
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
L55/LD55
55
67.5
135
200
1.75
2.6
2400


se suministran acoplamientos ciegos (sin taladrar) excepto por pedido

REF. TL
L1
L2
L3
Kg. SIMPLE
Kg. DOBLE
Par.máx. estático Nm
TL10X
14
28
40
0,015
0,02
12
TL10Y
16
32
46
0,020
0,03
20
TL10
18
36
52
0,0035
0,05
40
TL12X
21
42
60
0,05
0,07
60
TL12Y
24
48
68
0,07
0,1
90
TL12Z
27
54
76
0,09
0,14
130
TL14X 
30
6
87
0.15
0.24
200
TL14YZ
35
70
102
0.26
0.35
300
TL14Z
40
80
117
0.36
0.52
450
TL16X 
45
90
132
0.50
0.9
650
TL16Y
50
100
147
0.74
1.00
950
TL16Z
55
110
163
1.00
1.5
1300
TL18X 
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL18Y
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL18Z
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL20X 
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL20Y
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL20Z
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL24X 
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL24Y
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL24Z
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL28X 
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL28Y
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL28Z
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL32X 
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL32Y
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL32
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL36X 
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL36Y
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL36 Z
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL40X 
62.5
125
184
1.40
2.1
1800
TL40Y
67.5
135
200
1.75
2.6
2400
TL40Z
67.5
135
200
1.75
2.6
2400